• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ZMIANA PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Od 1 października w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Najbliższe poradnie dyżurujące znajdują się w:   
ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU, Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67
Tel.  41 3782401,  41 3782409

Pełny wykaz wraz z adresami i telefonami dla pacjentów można znaleźć na stronie: http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/komunikat-dla-pacjentow,2705.html.

WAŻNE!
Placówki medyczne, którym 30 września br. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela). Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

 

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW SP ZPOZ BUSKO-ZDRÓJ

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 3 lipca 2017 r. dla naszych pacjentów otwieramy nowe miejsca i wydłużamy godziny badań laboratoryjnych i RTG.

BADANIA LABORATORYJNE dla SP ZPOZ wykonuje firma ALAB
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00 w następujących lokalizacjach:

1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku-Zdroju ul.Sądowa 9 (Gabinet Nr 102)

2. Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 10 (Gabinet Nr 8)

3. Ul. Sądowa 20 w Busku-Zdroju - na przeciwko apteki.

Wyniki badań będą dostępne również na stronie internetowej.

DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ RTG wykonuje „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. - Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” przy ulicy dr Starkiewicza 1 w Busku-Zdroju (Gabinet Nr 108) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 .

 

W dniach 22 i 26 czerwca 2017 r. odbyły się zorganizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej pierwsze wykłady w ramach realizacji projektów:
- "Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno–informacyjne na terenie Subregionu Południowego”,
- "Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych”.

Pacjenci, którzy złożyli deklarację do lekarza w innej Przychodni POZ od tego dnia wykonują wszystkie świadczenia z zakresu POZ, w tym: wizyty domowe, badania, szczepienia, bilanse u nowego Świadczeniodawcy.
Nie ma możliwości przynależności do dwóch podmiotów leczniczych POZ jednocześnie.