• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Onkologii realizuje projekt: „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”.
Celem projektu  jest wdrożenie programu profilaktycznego umożliwiającego wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi, objęcie pacjentów z grupy ryzyka kompleksową opieką wysokospecjalistycznego ośrodka, jakim jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w zakresie tych schorzeń.

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej zaprasza na badania cytologiczne kobiety w wieku 25 - 59 lat, będące pacjentkami SPZPOZ Busko.
Warunkiem przystąpienia do programu bezpłatnych badań jest wiek oraz nie wykonywanie tego badania w ciągu ostatnich 3 lat.
Zapraszamy do Przychodni nr 1 na ul. Sądowej 9 pok. 222.  Tel. 41 3567126. 

w Przychodni nr 1 ul. Sądowa 9, pok 211 otwarto 

KONSULTACYJNY GABINET ONKOLOGICZNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH 

Przyjęcia pacjentów: 
dr n. med. Jolanta Smok - Kalwat 
Specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii 
w poniedziałki od 10.00
Rejestracja pod nr tel. 41 367 48 19

ZMIANA PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Od 1 października w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Najbliższe poradnie dyżurujące znajdują się w:   
ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU, Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67
Tel.  41 3782401,  41 3782409

Pełny wykaz wraz z adresami i telefonami dla pacjentów można znaleźć na stronie: http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/komunikat-dla-pacjentow,2705.html.

WAŻNE!
Placówki medyczne, którym 30 września br. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela). Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

 

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW SP ZPOZ BUSKO-ZDRÓJ

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 3 lipca 2017 r. dla naszych pacjentów otwieramy nowe miejsca i wydłużamy godziny badań laboratoryjnych i RTG.

BADANIA LABORATORYJNE dla SP ZPOZ wykonuje firma ALAB
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00 w następujących lokalizacjach:

1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku-Zdroju ul.Sądowa 9 (Gabinet Nr 102)

2. Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 10 (Gabinet Nr 8)

3. Ul. Sądowa 20 w Busku-Zdroju - na przeciwko apteki.

Wyniki badań będą dostępne również na stronie internetowej.

DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ RTG wykonuje „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. - Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” przy ulicy dr Starkiewicza 1 w Busku-Zdroju (Gabinet Nr 108) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 .