• 1
  • 2
  • 3
  • 4

SPZPOZ Busko zatrudni Położną POZ. 

Informację w sprawie można uzyskać pod telefonem nr 413567122 lub 413567116.

SPZPOZ Busko zatrudni lekarza rodzinnego lub lekarza pediatrę.

Informację w sprawie można uzyskać pod telefonem nr 413567122