• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

projekt realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach mający na celu propagowanie badań profilaktycznych i zachęcenie kobiet do ich wykonywania.

projekt edukacyjno-informacyjny realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

realizowany przez pielęgniarki POZ

 

realizowany przez położną POZ