projekt edukacyjno-informacyjny realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.