• 1
  • 2
  • 3
  • 4

projekt realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach mający na celu propagowanie badań profilaktycznych i zachęcenie kobiet do ich wykonywania.