projekt realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach mający na celu propagowanie badań profilaktycznych i zachęcenie kobiet do ich wykonywania.