• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Znak: GK.26.8.2017.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku o wartości powyżej 20 000 zł. netto do 50 000 zł. netto

Zamówienie udzielone w ramach projektu: ”Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Południowego” -RPSW.08.02.02-26-0007/16– współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9 zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zamówienie, które swoim zakresem obejmuje:

1)Zakup przyborów piśmienniczych w ilości 175 szt. (notatnik, zestaw w etui : długopis i ołówek, zakreślacz dwustronny, karteczki samoprzylepne z zakładkami indeksującymi ) wraz z oznakowaniem i dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
2)Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w postaci zawieszek do samobadania piersi z przyssawką wodoodporną w ilości 175 szt. wraz z opracowaniem projektu graficznego, oznakowaniem i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.
3)Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w postaci publikacji książkowych: „ Zdrowe odżywianie - przepisy antynowotworowe” w ilości 175 sztuk, „Zdrowy tryb życia aby uniknąć nowotworu” w ilości 175 sztuk oraz „Dobre życie. Dieta i rozwój z coachem zdrowia” w ilości 105 szt. wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe [pdf]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]