• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Sygnatura akt: GK.26.9.2017 

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej (RTG) obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej dla SP ZPOZ Busko-Zdrój.

Ogłoszenie w BZP nr 522166-N-2017 z dnia 2017-05-31 r.

Termin składania ofert:   Data: 2017-06-09, godzina: 12:00,
Termin otwarcia ofert:    Data: 2017-06-09, godzina: 12.05.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie II - Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej (RTG)

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Sprostowanie do treści SIW 
SIWZ tekst ujednolicony po zmianach 
Załącznik nr 1 oferta cenowa po zmianach

Ogłoszenie 
SIWZ 
Załącznik nr 1 oferta cenowa 
Załącznik nr 1A do oferty cenowej 
Załącznik nr 1B do oferty cenowej 
Załącznik nr 2 umowa 
Załącznik nr 3 oświadczenie warunki udziału 
Załącznik nr 4 oświadczenie podstawy wykluczenia 
Załącznik nr 5 grupa kapitałowa 
Załącznik nr 6 wykaz usług 
Załącznik nr 7 wykaz osób 
Załącznik nr 8 umowa powierzenia