• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Sygnatura akt: GK.26.10.2017

Zaproszenie do składania ofert o wartości powyżej 10 000 zł. netto do 5 000 euro netto - zgodnie z zakładowym Regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan w ilości 13 000 litrów do Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach i Dobrowodzie  wraz  z dzierżawą dwóch zbiorników o pojemności  2 700 litrów.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: – Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, pok. Nr 220, w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, w pok. Nr 220, w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 10:05.

Ogłoszenie o wyborze najkożystniejszej oferty

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3