• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sygnatura akt: GK.26.15.2017 

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej (RTG) obowiązującej w podstawowej opiece zdrowotnej dla SPZPOZ Busko-Zdrój.

Termin składania ofert:   Data: 20.06.2017r. godzina 11.00,
Termin otwarcia ofert:    Data: 20.06.2017r. godzina 11.05.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zaproszenie
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 arkusz asortymentowo cenowy 
Załącznik nr 3 wykaz osób
Załącznik nr 4 umowa 
Załącznik nr 5 umowa powierzenia